head_3

MASSAGE
Intuitiv massage med Mia Lövig
Certifierad massageterapeut 
60 min - 800:-
Alexanderteknik
Mia Lövig är certifierad Alexandertekniklärare.
Några av fördelarna med Alexanderteknik kan vara förbättrad hållning,minskad spänning och stress samt ökad rörlighet.Det kan även hjälpa till att lindra kronisk smärta och obehag.
45 min- 595:-

SORG & KRISHANTERING
Samtal med Morgan Kjellin
Detta utgår ifrån ett handlingsprogram
Utbildad coach och krishantering/sorgbearbetning
60 min - 900:-