head_3

                                                          RESTORATIVE

                                                         Instruktör Morgan
Ett pass där du återhämtar dig, vi låter allt bara vara och vilar. Vi aktiverar kroppens lugn och ro system. Här använder vi kuddar, bolster, blockar och filtar