head_3

OptimumMind®-Coachning

Med OptimumMind-coachning åtgärdar vi grundorsaken till psykisk ohälsa och hjälper dig att hitta tillbaka till ditt naturliga välmående.

Plats: Arvika, repslagaregatan 19
Tlf:  0702595483
E-post: kontaktmorgankjellin@gmail.com

Boka tid för Coachning 
När du kommer till oss första gången rekommenderar vi att du bokar minst två coachningssessioner med 1-2 veckors mellanrum då vi ser bäst resultat när vi kan följa upp processen inom rätt tidsperiod.

Inför första besöket kommer du bli uppringd för din historik och nulägessituation så att vi snabbt kan sätta oss in i hur vi ska lägga upp coachningen just för dig för att nå snabbast möjliga resultat.

OptimumMind® Coachning 
Under OptimumMind®-coachningen använder vi oss av OptimumMind-processen för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa.

Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, PTSD, tvångstankar, ångest av olika slag eller stress och oro över framtiden når vi snabba resultat.

OptimumMind®-processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – EFT och EmotionCode – samt en egenutvecklad process för att snabbt nå en insikt i hur vårt psyke fungerar vid optimal funktion.

Detta leder till att man på i snitt 3-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd. Antal sessioner kan variera.

Boka OptimumMind® Coachning
Sessionerna är 90 min långa och kostar 1200 kr och bokas via time center på Atma Yoga Center i Arvika.
Normalt sett räcker det med 2-5 sessioner för bästa resultat, dock kan antalet besök variera något beroende på hur just din situation ser ut.

Bra att veta
Avbokning skall ske minst 24 timmar innan besökstid på vardagar, senare avbokning eller uteblivet besök debiteras med fullt arvode.
Du kommer att bli uppringd för historik/nulägessituation innan din coachningssession.

Introduktion till OptimumMind®
Du coachas av Morgan Kjellin, utbildad av Markus Greus som är grundare av OptimumMind®-konceptet

Så här går coachningen till
Vi börjar med med att sitta ner och prata om vad du vill ha hjälp med.

Energibalansering
Därefter kommer vi att gå igenom specifika nervsystems- och energibalanseringstekniker för att skapa lugn i kroppen och sinnet för att förbereda dig för att nå bästa resultat med coachningen.

Eliminera ev. fobier och tidigare trauman
Om du har besvär med fobier eller obearbetade mentala-känslomässiga trauman använder vi oss av energi- psykologiska tekniker för att snabbt och permanent bli av med dessa.

Om du inte har något känslomässigt bagage eller fobier hoppar vi över detta steg.

Genomgång av OptimumMind®-processen
Med OptimumMind®-processen främjar vi din förståelse för hur du fungerar på det psykologiska planet och tittar på den sanna orsaken till vad som ligger bakom stress, ångest, oro och annan psykisk ohälsa.

Vi jobbar med speciella frågeställningar som hjälper dig att via insikter landa i det välmående som egentligen alltid funnits bakom förekommande negativa tankar och känslor.
Som ett resultat av coachningen kan oro, ångest och stress försvinna av sig självt och en känsla av lugn och inre harmoni bli ditt naturliga tillstånd oavsett yttre omständigheter.

Många upplever dessutom att dom får tillbaka en energi och livsglädje de inte upplevt på åratal!

Du coachas av Morgan Kjellin

✔️ Utbildad OptimumMind®-Coach
✔️ Utbildad inom kris och sorgbearbetning
✔️ Föreläsare och inspiratör 
✔️ Livscoach 

Boka OptimumMind® Coachning

När du bokar tid för OptimumMind®-Coachning rekommenderar vi att du bokar två tider direkt med 1-2 veckors mellanrum då vi ser bäst resultat när vi kan följa upp processen inom rätt tidsperiod.

Här finns vi - Atma yoga

Se recensioner från mina kunder nedan