head_3

OptimumMind®-Coachning

Med OptimumMind-coachning åtgärdar vi grundorsaken till psykisk ohälsa och hjälper dig att hitta tillbaka till ditt naturliga välmående.

Boka 4 sessioner & få den 5e gratis

Boka 4 sessioner OptimumMind-coachning och få den 5e sessionen gratis. Normalt sett räcker det med 2-4 sessioner för bästa resultat, dock kan antalet besök variera något beroende på hur just din situation ser ut. Därför vill jag erbjuda dig den 5e sessionen gratis för att du ska få bestående resultat!

OptimumMind® Coachning med Morgan
Under OptimumMind®-coachningen använder vi oss av OptimumMind-processen för att komma åt grundorsaken till psykisk ohälsa.

Oavsett om det handlar om fobier, tidigare händelser som fortfarande skapar mentalt-känslomässigt lidande, PTSD, tvångstankar, ångest av olika slag eller stress och oro över framtiden når vi snabba resultat.

OptimumMind®-processen bygger på en kombination av effektiva tekniker från energipsykologin – EFT och EmotionCode – samt en egenutvecklad process för att snabbt nå en insikt i hur vårt psyke fungerar vid optimal funktion. Detta leder till att man på i snitt 2-4 coachningssessioner åter kan landa i det stressfria välmående som egentligen är allas vårt naturliga tillstånd. Antal sessioner kan variera.

Boka tid för Coachning
När du kommer till oss första gången rekommenderar vi att du bokar minst två coachningssessioner med 1-2 veckors mellanrum då vi ser bäst resultat när vi kan följa upp processen inom rätt tidsperiod.

Inför första besöket kommer du att bli uppringd gällande historik och nulägessituation (0702595483) så att vi snabbt kan sätta oss in i hur vi ska lägga upp coachningen just för dig för att nå snabbast möjliga resultat.

Introduktion OptimumMind®

Se hur OptimumMind® kan få dig tillbaka till ett liv av välmående! Jag är utbildad optimummind®-coach av Markus Greus som är grundare av OptimumMind®-konceptet.
Varmt välkommen!

Så här går coachningen till

Vi börjar med med att sitta ner och prata om vad du vill ha hjälp med.

Energibalansering

Därefter kommer vi att gå igenom specifika nervsystems- och energibalanseringstekniker för att skapa lugn i kroppen och sinnet för att förbereda dig för att nå bästa resultat med coachningen.

Eliminera ev. fobier och tidigare trauman

Om du har besvär med fobier eller obearbetade mentala-känslomässiga trauman använder vi oss av energi- psykologiska tekniker för att snabbt och permanent bli av med dessa.

Om du inte har något känslomässigt bagage eller fobier hoppar vi över detta steg.

Genomgång av OptimumMind®-processen

Med OptimumMind®-processen främjar vi din förståelse för hur du fungerar på det psykologiska planet och tittar på den sanna orsaken till vad som ligger bakom stress, ångest, oro och annan psykisk ohälsa.

Vi jobbar med speciella frågeställningar som hjälper dig att via insikter landa i det välmående som egentligen alltid funnits bakom förekommande negativa tankar och känslor.
Som ett resultat av coachningen kan oro, ångest och stress försvinna av sig självt och en känsla av lugn och inre harmoni bli ditt naturliga tillstånd oavsett yttre omständigheter.

Många upplever dessutom att dom får tillbaka en energi och livsglädje de inte upplevt på åratal!

Boka OptimumMind® Coachning

När du bokar tid för OptimumMind®-Coachning rekommenderar vi att du bokar två tider direkt med 1-2 veckors mellanrum.

Sessionerna är 90 min långa och kostar 1200 kr inkl. moms.
Normalt sett räcker det med 2-4 sessioner för bästa resultat, dock kan antalet besök variera något beroende på hur just din situation ser ut.

Se recensioner från mina kunder nedan