head_3

Sorgbearbetning

Ett gratis första kontaktsamtal
Har du frågor, är osäker på om sorgbearbetning är vad du söker eller vill känna av om jag är rätt för dig?
Välkommen att boka ett gratis samtal på 15 minuter, innan du bestämmer dig för hur du vill gå vidare

Du är här av en anledning

Om du har hittat den här sidan finns det en hög sannolikhet att du, eller någon du älskar, lider av sorg. Är det på grund av ett dödsfall, skilsmässa eller en annan stor förlust eller förändring? I så fall kanske du känner dig ledsen, distraherad eller förvirrad. Du är inte ensam. Programmet för Sorgbearbetning® kommer att ge dig verktygen du behöver för att läka din sorg och känna dig hel igen - oavsett vad som orsakat den.

Världens enda evidensbaserade metod
Programmet för Sorgbearbetning är världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorg och bygger på mer än 40 års beprövade erfarenheter kring vad som hjälper människor i sorg, kris och förändringsprocesser. Metoden utvecklades av John James och Russell Friedman, grundare av The Grief Recovery Institute. Metoden är väl etablerad med fler än en miljon hjälpta människor världen över och uppvisar enastående resultat.

Kursen sker i trygg miljö och under tystnadslöfte 
Jag erbjuder en trygg och lugn plats för att undersöka vad du har lärt dig om förlust, utforska dina övertygelser om sorg, och vägleda dig i att slutföra en uppsättning handlingar som kommer möjliggöra för dig att gå vidare i ditt liv med hopp. Du får en möjlighet att hitta tillbaka till glädjen som finns under sorgen. Det handlar inte om att glömma, det handlar om att du skall kunna minnas utan den smärta du nu förknippar med minnet av din förlust.

Sorg är känslomässig, inte logisk - Läker tiden alla sår?
Att känna sorg när vi är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om sorg och sorgbearbetning. Sörjande får ofta höra välmenande kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad vi fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursbeskrivning
Kursen sträcker sig över 8 veckor där du genomför en sorgbearbetning enligt Programmet för Sorgbearbetning. Bearbetningen innebär att du tar reda på vilka förluster eller livsförändringar  som har påverkat ditt liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust eller förändring gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje. 
Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar kring sorg och sorgbearbetning, så att du får kunskap och en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar.


Kursens huvudmoment

  1. Kunskap om sorg och sorgbearbetning: Föreläsningar. Medvetandegöra vilken felaktig information kring sorg som vi socialiseras med. Kunskap om hur vi kan bearbeta sorg långsiktigt och bestående.
  2. Egen sorgbearbetning: Övningar enskilt och i liten grupp. Bearbetning av en egen relation med hjälp av Programmet för Sorgbearbetning. Vi lär oss metoden genom att praktiskt tillämpa den.


I kursen ingår:
✔️Verktyg för egen sorgbearbetning
✔️Kunskap om sorg och sorgbearbetning
✔️Boken Sorgbearbetning 
✔️Kursmaterial och föreläsningsanteckningarInformation
När
 Vi träffas 8 tillfällen. Start hela året. ca 16 timmar
Pris: 6800:- delbetalning går att ordna
Antal platser 8.

Kursledare: Morgan Kjellin 0702595483
Anmälan är bindande: Betala till BG 5959-4465 Lila Lagohm vid anmälan, märk med ditt namn och vilken utbildning/ workshop.
Kostnaden är per person och inklusive moms. (moms tillkommer för företag) 

Varmt Välkommen

Anmäl dig genom att trycka på knappen här nedan och skriv vilken kurs det gäller!

Hur kan jag befria mig själv från sorg, smärta och ilska? Välkommen till en inspirerande föreläsning med coachen och inspiratören Morgan Kjellin.
Många av oss upplever känslor som sorg, smärta och ilska, antingen personligen eller genom närstående. Det är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Vilka konkreta steg kan vi lära oss för att uppnå försoning och känna frid?
Morgan Kjellin kommer att dela med sig av detta genom en föreläsning på temat hur man hanterar sorg och förändring!
Med 17 år av tungt missbruk bakom sig har Morgan Kjellin själv bevisat hur verktygen för att vända sitt liv finns inom oss. Han har övervunnit svårigheter som de flesta av oss aldrig kan föreställa oss, från ett tungt narkotikamissbruk till att se sitt hem brinna ner och hitta sin hustru död. Trots allt detta har han lyckats vara drogfri och skapat en ny, frisk och framgångsrik tillvaro. Han har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete att hjälpa människor hitta till sig själva.
Föreläsningen riktar sig till de som upplever känslor som sorg, smärta och ilska, antingen personligen eller genom närstående. Eller till dig som helt enkelt är intresserad av att ta del av en spännande föreläsning.
Det bjuds på kaffe/te. Vi kommer även berätta mer om vilket stöd vi erbjuder.
Datum och tid: 23/3 lördag klockan 14-16
 Plats: Atma yoga center Repslagaregatan 19 Avika
Föreläsningen kan närvaras på plats eller online. Vi önskar anmälan oavsett om du deltar fysiskt eller online
Fysiskt: 150:-
Online: 100:-
Det finns 20 fysiska platser tillgängliga, vill du säkra din plats?
Skicka ett mail till: kontaktmorgankjellin@gmail.com
Skriv: Ditt namn, om du deltar fysiskt eller online och hur många platser du vill ha.
Dem som deltar online får en länk vid anmälan. Du får en påminnelse innan föreläsningen börjar 
Frågor: 0702595483
Varmt välkomna!
Läs mer om Morgan här:
https://morgankjellin.com/ 
See less